Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-1
Chiếc quần hàng mới 100%, không phải vừa được vớt lên từ vũng bùn đâu. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-2
Chiếc áo dành cho hội chủ tịch giả nghèo. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-3
Người mắc chứng OCD xin phép chê. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-4
Nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được dụng ý của nhà thiết kế.

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-5
Nhìn không kỹ lại nghĩ vừa bị đổ nước lên người. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-6
Chiếc áo với họa tiết "troll" chủ. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ

Những bộ quần áo họa tiết khiến người mặc trở nên khác người-7
Khi nhà thiết kế là fan cứng của ramen. 

ữngbộquầnáohọatiếtkhiếnngườimặctrởnênkhácngườ